Pedagogisk meritportfölj vid Stockholms universitet

Pedagogisk meritportfölj är en öppen webbresurs som vänder sig till dig som vill starta, uppdatera eller vidareutveckla din pedagogiska meritportfölj. En pedagogisk meritportfölj är viktig i samband med tjänsteansökan, befordran, utvecklingssamtal och annan redovisning av den pedagogiska skickligheten. Centrum för universitetslärarutbildning vid Stockholms universitet ligger bakom denna webbresurs.

Syftet är att ge ökat kontinuerligt stöd till undervisande personal att skapa och utveckla en pedagogisk meritportfölj.

 

Mer än ett CV

 Du behöver skriva fram KVALITATIVA texter kring

din PEDAGOGISKA GRUNDSYN och

KONKRETA EXEMPEL från din lärargärning.

Pedagogisk meritportfölj

 SYFTET styr den innehållsiga delen!

Anställning, Lönesamtal, Befordran, Egen utveckling 

En portfölj används för att

 – visa utvalda delar av ditt professionella arbete

– ge en allsidig bild av dig som lärare

DU som lärare är i fokus

 när du skriver fram dina pedagogiska meriter

Reflektera över din undervisning relaterat till din pedagogisk grundsyn!

Du behöver olika portföljer

 SAMLINGSPORTFÖLJEN – kontinuerligt samlande

VISNINGSPORTFÖLJEN – den du skriver fram för enstaka tillfällen

Kriterier för pedagogisk skicklighet

 skiljer sig åt vid

olika universitet, fakulteter samt i institutioners tillägg

Var noga med att följa aktuella riktlinjer!

Evidens behövs för

 BEDÖMNING av din pedagogiska skicklighet

EVIDENS: intyg från chefer och kollegor, studenters värderinger mm

Varför pedagogisk meritportfölj?

Utvecklande på flera nivåer!

Universitetsläraren

Egen utveckling samt dokumentation för befordran och ansökan.

Studenterna

Studenterna gagnas av universitetslärare som reflekterar över sin undervisning. 

Universitetet, institutionerna

Ökad kvalitet i undervisningen samt bidrar till verksamhetens utveckling.

Vad säger studentkåren?

Studentens lärande i centrum. SFS om pedagogik i högskolan.

”God pedagogik i högskolan är helt avgörande för hög utbildningskvalitet och en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna i högskolan. Det anser studenterna och det visar forskningen.” I rapporten beskrivs pedagogiska meritportföljer och pedagogisk skicklighet.

Studentens lärande i centrum. SFS om pedagogik i högskolan. Dnr: PU1-1/ 1213 Utgiven av Sveriges förenade studentkårer, Stockholm, 2013