Webb-TV som inspirerar och stödjer utveckling av undervisning

KLICKA PÅ RUBRIKEN SÅ KOMMER DU TILL VÅR YOUTUBE KANAL

Centrum för universitetlärarutbildnings (CeUL) gör webb-TV program om undervisning och lärande för dig som är universitetslärare. Våra program hittar du på vår Youtube-kanal.

Pedagogeeks belyser undervisning utifrån forskning

Det nya intervju/samtalsprogrammet Pedagogeeks vänder sig till nyfikna universitetslärare som vill veta mer om undervisning och lärande.

Föreläsningar av Lotta Jons

Lotta Jons, pedagogisk utvecklare vid Stockholms universitet, håller här fyra föreläsningar som pågår mellan 11-23 minuter. De handlar om:

  1. Pedagogisk grundsyn: Vilka aspekter ingår däri, vilka mål kan man ha med undervisning, varför ska man explicitgöra sin pedagogiska grundsyn och hur används den i den pedagogiska meritportföljen?
  2. Lärandeteori: Biologiska, psykologiska, humanistiska, sociokulturella och filosofiska perspektiv på lärande tillsammans med litteraturtips
  3. Att optimera lärande: Sju principer att arbeta efter för att stötta studenternas lärande
  4. Lärarrollen: Två metaforiska modeller samt tre filosofiska och ett yrkesetiskt perspektiv på hur man kan tänka kring sin roll som lärare i högre utbildning.